Σύνδεση

Εγγραφή

Ένας σύνδεσμος για να ορίσετε νέο κωδικό πρόσβασης θα σταλεί στη διεύθυνση email σας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (κωδικός, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου, email)τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Παρμαξίδου Ειρήνη, Παρμαξίδου Ευαγγελία και Σ.Ι.Α. Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο » Unique by Peace» μέσω της μεταξύ μας αιτήσεως ενεργοποίησης λογαριασμού χρήστη με σκοπό α) την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας www.uniquebypeace.gr, όπως και όσες άλλες ενέργειες απαιτούνται για την εκτέλεση των από την σύμβαση υποχρεώσεών μας και β) την τήρηση των επιταγών του υπ. Αριθμ. 679/2016 ΚανΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. πολιτική απορρήτου.